Aktivity

Adventný benefičný koncert Svetlo pre nádej

Adventný benefičný koncert Svetlo pre nádej

Príjemným zastavením v predvianočnom období bol adventný benefičný koncert, ktorý naše občianske združenie Svetielko nádeje zorganizovalo v nedeľu, 11. decembra 2016. Vďaka ústretovosti Farnosti Banská Bystrica sme opäť po roku koncert mohli zorganizovať v Katedrále sv. Františka Xaverského. Na  príprave sa podieľali žiaci a  učitelia Základnej umeleckej školy v Novej Bani. 
Tvorivé dielničky v novembri

Tvorivé dielničky v novembri

„Najťažšie v  živote je búrať bariéry v  sebe“. Keď som pred pár rokmi začínala pracovať s  komunitou ľudí s autizmom, musela som začať od seba. Prešla som obrovskú cestu a naučila sa veľmi veľa, ale stále je to ešte málo. Napriek všetkému sa teším všetkým úspechom, ktoré spoločne s našou komunitou robíme. 
Navštívil nás Mirko Jaroš

Navštívil nás Mirko Jaroš

Siedmeho decembra do Centra pre deti s viacnásobným postihnutím OZ Nožička zavítal populárny a deťmi milovaný Miro Jaroš. Hneď ako otvoril dvere neunikol pozornosti malého Maťka, ktorý miluje chlapov, ktorí majú bradu. Celý čas pred jeho príchodom rozprával o veľkej slávnosti.
Tlačovka s paralympionikmi na pôde Mokrohájskej

Tlačovka s paralympionikmi na pôde Mokrohájskej

Do  telocvične našej školy na Mokrohájskej v Bratislave na Martina síce nepricválal biely kôň, no napriek tomu sa odohrala „akcia storočia“. Krátko po  návrate z Letných paralympijských hier v Riu nás 11. novembra 2016 poctili osobnou návštevou členovia Slovenského paralympíjskeho výboru a naši paralympijskí medailisti - Ján Riapoš, Samuel Roško, Martin Gabko, Veronika Vadovičová, Michaela Balcová, Róbert Mezík, Róbert Ďurkovič, Jakub Nagy, Radoslav Malenovský, Peter Kinik, Marián Kuřeja, Alena Kánová a Karin Petrikovičová. 
Tvorivé dielničky trošku veselo

Tvorivé dielničky trošku veselo

Koncom októbra sme s deťmi urobili tvorivé dielničky. Nazbierali sme popadané pestrofarebné listy, z ktorých sme potom s deťmi tvorili krásne obrázky. 
Muzikoterapia

Muzikoterapia

Vďaka nadácii SPP, Maťko mohol celé prázdniny a  jesenné dni tráviť na  muzikoterapii s terapeutkou Deniskou. Najprv som si myslela, že ledva vydrží hodinku, ale opak bol pravdou. Vydržal vždy dve. Vyberal si nástroje, ktoré odbúravali jeho stres, s terapeutkou ostal čas prebrať aj rôzne príčiny jeho správania a  možných prístupov. 
ROK 2016 - Paralympijsky rok

ROK 2016 - Paralympijsky rok

Rok 2016 sa celý niesol v duchu letných paralympijských hier v Rio de Janiero v Brazílii nielen na  celom svete, ale aj u  nás. Všetko naše úsilie smerovalo k  tomu, aby sme splnili limity účasti do Ria. Preto sme sa okrem pretekov, o ktorých sme hovorili v minulom čísle, zúčastnili aj ďalších športových aktivít. 
6. ročník „Bežím pomáhať“

6. ročník „Bežím pomáhať“

Tradične v sobotu 10.9.2016 sme sa už po 6.-krát stretli pred Obecným úradom v Čiernom Balogu. Doslova ukážkové počasie sa odrazilo aj na účasti... prišlo presne 654 bežcov a chodcov. Od  najstaršieho 78-ročného pána Berčíka až po najmladšieho účastníka - dvojmesačného Jakubka. Ani vzdialenosť nerobila problém, účastníci prichádzali aj z rôznych kútov Slovenska, dokonca pani Zuzka prišla až z českého Jablonca nad Nisou. 
Stretnutie rodín SPOSA – Turiec na Liptove

Stretnutie rodín SPOSA – Turiec na Liptove

Spoločnosť na  pomoc osobám s  autizmom – Turiec (skr. SPOSA – Turiec) združuje v Turci rodiny, ktoré majú autistické dieťa. Ide o spoločenstvo, ktoré vzniklo z  toho dôvodu, že detí s autizmom každoročne medzi nami pribúda a  rodičia sa cítia často v prvom momente bezradní, keď sa u ich dieťaťa táto diagnóza potvrdí. 
Banskobystrický minimaratón 2016

Banskobystrický minimaratón 2016

Tak, ako minulý rok aj tento sa konal v Banskej Bystrici minimaratón, na ktorom sa mohli zúčastniť aj deti s hendikepmi. Málokto však vie, ako táto tradícia vznikla. 
Rekondično-integračný pobyt Krpáčovo 2016

Rekondično-integračný pobyt Krpáčovo 2016

Už 9. krát sa horský hotel Biotika koncom augusta zaplnil rodinami so zdravotne postihnutými, no i  intaktnými deťmi. Známe prostredie, mnohí známi ľudia, no nové výzvy čakali na 71 účastníkov, ktorí zväčša už opakovane smerovali do  srdca Slovenska. 
Akčné poobedné free rodinné stretko pre rodiny s deťmi s autizmom, ale i bez neho

Akčné poobedné free rodinné stretko pre rodiny s deťmi s autizmom, ale i bez neho

Cez prázdniny sme si vymysleli s mamičkami zo SPOSA BB už pred ich začiatkom, malé akcie pre naše rodiny. Každý mesiac aspoň jednu. Počasie počas tohtoročných dvoch mesiacov oddychu pre deti je dosť premenlivé, a aj v týždni pred uskutočnením nášho poobedného stretka sa menilo ako v  apríli. 
Deň detí na Kačíne

Deň detí na Kačíne

Ani sme sa nenazdali, a zrazu je 25 rokov preč ako voda. Toľko rokov totiž naša osada organizuje Deň detí na Kačíne pre telesne znevý- hodnené deti a mládež zo Spojenej školy na Mokrohájskej ulici v Bratislave. Tak, ako po roky minulé, aj tento ročník dopadol vynikajúco. Vyšlo nám počasie, program bol bohatý a  darčeky potešili všetky deti.
Maratón sociálnej rehabilitácie a terapií v Holíči

Maratón sociálnej rehabilitácie a terapií v Holíči

Milí priatelia sociálnych služieb, sociálne služby sú síce podstatnou zložkou starostlivosti o občana v každom štáte, ale nie v každom štáte sú finančne dostupné a kvalitné. Veľmi záleží na tom, aké postavenie a akú rolu zohrávajú v sociálnej politike vláda, politici, ale aj samotní občania. Kým sa to osobne nikoho z nás netýka, ideme si svojou cestou a nemyslíme na tých, ktorí sa dostali do sociálnej núdze, alebo do nepriaznivej sociálnej situácie a  ocitli sa na lôžku v domove sociálnych služieb, alebo v zariadení sociálnych služieb. 
Plávanie zdravotne postihnutých športovcov

Plávanie zdravotne postihnutých športovcov

V športe zdravotne postihnutých športovcov sú štyri skupiny postihnutí - telesne, zrakovo, mentálne a  sluchovo postihnutí športovci. Na Slovensku sme organizovaní v kluboch a zväzoch - v Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ), v Slovenskej asociácii zrakovo postihnutých športovcov (SAZPŠ). 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk