Vedeli ste, že môžete získať zdvíhacie zariadenie úplne zadarmo? Poradím Vám ako na to...

Vedeli ste, že môžete získať zdvíhacie zariadenie úplne zadarmo? Poradím Vám ako na to...
Zdravie je veľmi krehké. Niekedy stačí sekunda a zmení sa život v celej rodine. Keď sa mi pred 18 rokmi narodila Katka a mala vážne zdravotné problémy, lekár mi povedal: „Pani, pripravte sa na to, že kde je chorý člen v rodine, tam je chorá celá rodina.“ V tom momente som to nechápala. 
Až po čase som si uvedomila, akú veľkú pravdu som od neho počula. Pacient po autonehode, alebo po mozgovej príhode ostane ležať na lôžku a príbuzní nevedia čo majú skôr robiť, či sa starať o ležiaceho člena rodiny alebo rozmýšľať nad tým ako hľadať pomoc. Sú bezmocní a nemajú silu všetko zvládať. Viem, poznám to veľmi dobre. Veľakrát som potrebovala, aby ma niekto nakopol, povzbudil, pomohol...
Katka mi ukázala smer, pomohla otvoriť dvere k  tomu, aby som pomáhala ľuďom, ktorí majú vážne zdravotné problémy.

Pracujem vo firme SPIG s.r.o ako konzultantka. Mojou úlohou je osloviť ľudí, ktorí potrebujú v dome alebo v byte vyriešiť bezbariérovosť.

CHCETE ZVLÁDNUŤ VAŠE SCHODY?
ĽAHKO A BEZPEČNE DO VANE?
S nami môžete mať stoličkový výťah, schodolez či plošinu ZADARMO!!!


Ste ŤZP?
Môžete získať štátny príspevok až do 95% z ceny až do 11 617,88€ Doplatok do 10% vám pomôže uhradiť naše občianske združenie Inak obdarení – KLUB SPIG.

Na základe vlastnej skúsenosti môžem odporučiť stropné zdvíhacie zariadenie. Veľkou výhodou je to, že stropný zdvihák je namontovaný do pevného stropu alebo bočných, aj sadrokartónových stien a preto nezavadzia. Existujú vaky na vertikalizáciu, toaletný vak a kúpací vak s oporou hlavy. Na posteli som dala Katku do kúpacieho vaku a previezla do kúpeľne a vo vani rýchlo osprchovala a pritom som si vôbec nenamáhala chrbticu. Taktiež, keď Katka nechcela ležať, dala som ju vo vaku do kuchyne a vo visiacej polohe sledovala čo robím. Keď bola v zmenenej polohe, rýchlejšie sa jej uvoľňovali hlieny a ľahšie sa jej potom dýchalo.

Firma Spig nám veľmi pomohla pri zdolaní schodov na poschodie. Máme úzke schodište a vyrobili nám šikmú schodiskovú plošinu na mieru. Katku v kočiari som dala na plošinu a vyviezli sme sa na poschodie. Poradili sme si aj v zákrute.

Ako som sa dostala k týmto pomôckam?
V prvom rade som si bola vyzdvihnúť tlačivá z ÚPSVaR:
• Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu.
• Lekársky nález, ktorý som dala vyplniť obvodnému lekárovi. On priložil najnovšie lekárske nálezy od odborných lekárov (neurológ, gastroenterológ, pneumológ,...) V žiadosti som čo najpresnejšie uviedla dôvod (nevyhnutnosť) potreby danej pomôcky, ako zjednoduší život v rodine.
Ďalej som doložila:
• potvrdenie o príjme fyzickej osoby s ŤZP, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok.
• vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s  ŤZP na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu. Všetko som odovzdala na UPSVaR a čakala na vyjadrenie o schválení žiadosti.
UPSVaR má 60–90 dní na odpoveď. Mne prišla kladná odpoveď s  výzvou na doplnenie dokladov s dátumom doloženia. Vo firme SPIG nám vystavili predfaktúru aj cenovú ponuku. Odovzdala som to na ÚPSVaR a čakala na rozhodnutie. Komplexný posudok a rozhodnutie o schválení príspevku na zdvíhacieho zariadenia s uvedenou výškou príspevku mi bolo doručené. Následne po pripísaní peňazí na účet som komunikovala s firmou SPIG a prišli mi namontovať zdvíhacie zariadenie.
Nakoniec som na UPSVaR odovzdala faktúru a potvrdenie o zaplatení (výpis z účtu).

V prípade doplatku sa netreba ničoho báť. Naše OZ Inak obdarení Vám doplatok zaplatí a Vy už len zanesiete potvrdenie o úhrade na UPSVaR. Zdvíhacie zariadenie máte úplne ZADARMO.

Iveta Burianeková
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk