Predstavujeme

Občianske združenie BODG/2014

Občianske združenie BODG/2014

Svet je predsa taký farebný... Začiatkom roka 2014 slovenskej novinárke žijúcej v  Nitre Henrieta Ďurovovej napadla myšlienka spojiť do  neformálneho združenia neprofesionálne výtvarníčky z  tohto krajského mesta a  zapojiť ich do projektu spoločných výstav, ktorými sa mali spolu so svojimi prácami predstaviť širokej verejnosti. 
Nadácia pomoc deťom v ohrození

Nadácia pomoc deťom v ohrození

Detské šťastie a  úsmev je cieľom každého rodiča. Deti sú budúcnosťou, zárukou rozvoja a  potenciálom rastu každej krajiny. Deti sú potešenie života a  opora v  starobe. Rozdávať šťastie a  vyčarovať úsmev na  nevinnej detskej tvári má za  cieľ aj nadácia Pomoc deťom v ohrození. Podporovateľom a priaznivcom tejto nadácie sa môže stať každé šľachetné srdce. 
Svetielko nádeje

Svetielko nádeje

Činnosť o.z. Svetielko nádeje sa dotýka detí s onkologickým, alebo iným nevyliečiteľným ochorením. Všetky projekty a program uskutočňujeme bez štátnej podpory. Úspešne fungujeme už od roku 2002, čo je zárukou nekontroverznosti, stability, plnohodnotnosti, profesionality a udržateľnosti projektu. S finančnými prostriedkami nakladáme efektívne, účelne, s možnosťou dokladovania účelu.

Individuálne hodiny tanca v jedinečnej tanečnej škole

Individuálne hodiny tanca v jedinečnej tanečnej škole

Ak ste už absolvovali viacero tanečných kurzov  a stále máte nepríjemné pocity pred spoločenskými udalosťami, kedy  sa tancu nedá vyhnúť, je to celkom logické. Na kurze ste sa naučili tanečné zostavy, ktoré ovládali všetci účastníci kurzu a partnerky ich zatancovali, hoci ich partneri neviedli. Kolektívny pocit zvládnutia tanečného repertoáru, úspechu z predvedenej choreografie i výbornej nálady po vystúpení má svoje čaro a dlho ostáva v spomienkach.
OZ Oco, mama a ja – Pomocná ruka v kríze

OZ Oco, mama a ja – Pomocná ruka v kríze

V roku 2007 nás - dve psychologičky - spojila skutočnosť, že v Prešove a okolí chýba pomocná ruka pre ľudí, ktorí prežili krízu, ktorá ich zaviedla do slepej uličky bezmocnosti, únavy, nepochopenia, zmeny hodnôt a niekedy aj celého života. Zo začiatku prichádzala do úvahy práca s deťmi aj dospelými, ale postupom času sa vykryštalizovala naša práca najmä s deťmi. 
Therasuit - nezisková organizácia

Therasuit - nezisková organizácia

Terasuit, nezisková organizácia, vznikla za účelom vytvorenia centra, ktoré by „pod jednou strechou“ ponúkalo kvalitné rehabilitačné služby. Centrum KINESIS ponúka v Rakúsku, v meste Bisamberg, intenzívny rehabilitačný Therasuit program pre slovenských, českých a  rakúskych pacientov. Našou snahou je prinášať stále nové inovatívne metódy liečby, ktoré by mali pozitívny vplyv na progres v liečbe. 
Občianske združenie Ostrov

Občianske združenie Ostrov

Nikto nie je ostrov, sú medzi nami a potrebujú nás . . . Je citát zo známeho Simmelovho románu Nikto nie je ostrov. Celý román sa nesie v duchu nevypovedanej otázky, ako by sa mala moderná spoločnosť správať k mentálne postihnutým. Je to aj takým mottom občianskeho združenia.
Pomôžme pomáhať

Pomôžme pomáhať

Prečo práve názov „Pomôžme pomáhať“? Kedy a prečo vzniklo vaše združenie?
Naše združenie vzniklo v roku 2006 a  dali sme si názov Pomôžme pomáhať. Vzniklo v čase, keď bola moja dcéra chorá a ja som nevedela, na  koho sa obrátiť. Oslovila som jednu známu, ktorá sa liečila na  leukémiu a  poprosila ju, či by neprišla k  nám domov a  povedala dcére, že musí bojovať a  dá sa to zvládnuť. 
ONAS - občianske združenie

ONAS - občianske združenie

Je mnoho organizácii, ktoré združujú ľudí so spoločnými záujmami, no každá je špecifická svojim prístupom. Pomoc osamelým, opusteným, chorým či postihnutým je častou náplňou činnosti občianskych združení, no nie všetky organizácie majú dostatočný prehľad o danej problematike. 
Otvorenie KINESIS centra

Otvorenie KINESIS centra

V auguste 2013 sme so spolumajiteľom a riaditeľom KINESIS centra Mgr. Martinom Malovcom, ponúkli rakúskym, slovenským a v poslednom období aj nemeckým a  českým klientom jedinečný a  efektívny Therasuit program pre deti a  dospelých s  neuromuskulárnymi poruchami. KINESIS centrum sa nachádza v rakúskom mestečku Bisamberg. 
Stacionár Margarétka

Stacionár Margarétka

V súčasnosti existuje mnoho ,,hniezdočiek“ určených pre ľudí ktorí vnímajú tento svet inak. Jedným z nich je aj denný stacionár Margarétka v Banskej Štiavnici, slúžiaci na tento účel. Jeho rôznorodosť predstavujú najmä klienti s rozličnými diagnózami. Keďže nikto nevie aké je to dívať sa na  okolité dianie očami chorého človeka, či sa už jedná o  schizofrenika, autistu alebo jedinca postihnutého Downovým syndrómom, nemôžeme takýchto ľudí posudzovať ako knihu podľa obalu alebo ich nechať ,,odstrčených“ na  pokraji spoločnosti a  považovať ich za  ,,vyvrheľov“. 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA Banská Bystrica (SPOSA BB)

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA Banská Bystrica (SPOSA BB)

SPOSA BB vznikla 23.7.2001. Prvým predsedom sa stal pán PaeDr.Martin Golema. Ďalší členovia boli rodičia detí s autizmom. To, že sa rodičia podujali na založenie organizácie SPOSA v meste Banská Bystrica vyvstalo z potreby zriadenia novej triedy pre deti s  touto špecifickou vývinovou poruchou. Na  špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej ulici bola zriadená prvá trieda pre deti s autizmom v Banskej Bystrici, ktorej vzniku napomohla aj SPOSA BB. 
Občianske združenie NOŽIČKA

Občianske združenie NOŽIČKA

Veľkou a  nakoniec aj víťaznou skúškou vôle a  trpezlivosti ako rodičia sme prešli. Pred ôsmimi rokmi sa nám narodila dcérka Viktorka, ktorá trpí diagnózou DMO. Choroba vlastného dieťaťa nás nezlomila, ale naopak, naštartovala k myšlienke, ako pomôcť sebe aj druhým rodičom s  podobným osudom. A preto sme rozhodli založiť občianske združenie Nožička. 
ĽudiaĽuďom.sk 

ĽudiaĽuďom.sk 

ĽudiaĽuďom.sk je prvý skutočne komplexný a univerzálny on-line systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je internetový portál www.ludialudom.sk s prehľadnou databázou výziev na podporu ľudí s chorobou či postihnutím, ľudí v núdzi ako aj kvalitných verejnoprospešných projektov. Portál je otvorený pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc. Môžu si tu bezplatne zverejniť svoju žiadosť o podporu. 
Ďakujeme.sk

Ďakujeme.sk

Poslaním občianskeho združenia WellGiving je inšpirovať ľudí pre dobro prostredníctvom netradičných filantropických projektov a využitím moderných technológií. Občianske združenie WellGiving prevádzkuje 3 internetové stránky NÁDEJE: 
dakujeme.sme.sk - Darujte online tu a teraz. 
Adresná pomoc konkrétnym ľuďom - ich príbehy. 
zdobrychruk.sk - Nedarujte nám rybu. Neučte nás chytať ryby. Kúpte si jednu z nich od ľudí s postihnutím, pracujúcich v chránených dielňach, neziskových organizácií a žien podnikateliek, ktoré boli dlhodobo nezamestnané a začali podnikať. 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk